HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Ostatní


NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE

NEPLNÍTE POVINNOSTI NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI PRÁCE?

NEMÁTE ZAVEDENOU DOKUMENTACI BOZP?

RÁDI VÁM POMŮŽEME!
BOZP

Pojmem BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) se rozumí zejména přecházení ohrožení života zdraví při práci s cílem snížit na minimum počet pracovních úrazů a jiných mimořádných události.

Zaměstnavatelům ukládají povinnosti v oblasti BOZP především tyto právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ POVINNOSTÍ
  NA ÚSEKU BOZP


  Za plnění povinností v oblasti BOZP u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby
  nebo jejich odpovědný zástupce.


  V OBLASTI BOZP VÁM NABÍZÍME

  Kompletní zpracování dokumentace BOZP

 • kategorizace prací s vypracováním příslušného hlášení pro orgán státního dozoru
 • vyhodnocení pracovních rizik, s vypracováním příslušné dokumentace, včetně školení zaměstnanců o bezpečnosti práce


  Zavedení organizačního systému zabezpečení povinností na úseku bezpečnosti práce

 • odborné zavedení systému BOZP
 • odborné poradenství při jednání s orgány státního odborného dozoru
 • smluvní dozorovou periodickou činnost pro oblast BOZP
 • konzultační a poradenskou činnost

   
  © 2005 - 2014 HACCP Consulting