HACCP
Požární ochrana
Bezpečnost práce
Ostatní


CO JE ZÁKLADEM HACCP ?

Základem systému kritických bodů je:


 • správná výrobní praxe
 • správná hygienická praxe
 • a také znalost příčin a podmínek, jejichž důsledkem je závadný pokrm


 • Správná Výrobní Praxe:

  zabývá se všeobecnou kontrolou a výrobními postupy a zahrnuje:

 • identifikaci a sledovatelnost surovin
 • technologické postupy
 • nakládání s odpady
 • výcvik zaměstnanců
 • údržba strojního zařízení
 • stanovení odpovědností a pravomocí


 • Správná Hygienická Praxe:

  zabývá se hygienickou kontrolou a výrobními postupy jako:

 • hygiena a sanitace
 • osobní hygiena
 • pitná voda
 • vyloučení křížové kontaminace
 • opatření k minimalizaci cizích předmětů v pokrmech
 • deratizace a dezinsekce
 • zdravotní stav pracovníků


 • „Správná hygienická praxe je součástí správné výrobní praxe a dohromady tvoří celek zahrnující postupy zaměřené na zabezpečení zdravotní nezávadnosti pokrmů."

  Principy správné výrobní a hygienické praxe jsou tedy základem a nejjednodušším odrazovým můstkem pro zavedení systému HACCP při výrobě pokrmů. Jejich uplatnění znamená důsledné dodržování popsaných technologických postupů, hygienických požadavků v dané výrobě, běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce, deratizace a systematické školení pracovníků.

  HACCP spolu s postupy správné hygienické a výrobní praxe tvoří základní prvky systému řízení včetně nástrojů a metod pro zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti potravin. Zavedený postup správné hygienické praxe sleduje nezbytně nutné hygienické podmínky v průběhu celého výrobního řetězce potravin od primární produkce až k finálnímu výrobku.

   
  © 2005 - 2014 HACCP Consulting